رو سپیدی امروز ما،از همت بلند پدران ماست
گنج های روزی در وسعت اخلاق نهفته است.حضرت علی (ع)
خانه مامن آرامش و شادیست/باهم حرف بزنیم
صدای رفتار از صدای گفتار بلند تر است
از ماست که بر ماست ...
ای که دستت میرسد کاری بکن
نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادر محبت است
رمضان فرصت نزدیکی دل هاست
مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - میدان حافظ
051-33001
ساعت کار مجتمع ۹ الی ۲۳